Webbyrå

Helhetsansvar

Inhouse

Vi kan utföra webbutveckling inhouse på vårt kontor på Blekingegatan i Stockholm. Där jobbar våra utvecklare enligt Scrum eller annan agil projektmodell som anses vara det mest effektiva för projektet.

För ett lyckat projekt är behovsanalys och kravställning en viktig parameter. Ju mer vi vet vad som förväntas av oss desto lättare är det att producera ett resultat som slår förväntningarna.

Vi samverkar genom interaktiva projektredskap såsom t.ex. Trello vilket gör att du som beställare alltid vet vart projektet befinner sig. Det ger dig även en naturlig möjlighet att fylla på med nya idéer och funktioner utifrån hur projektet utvecklare sig.

Att vi finns centralt i Stockholm gör oss tillgängliga för besök för den som vill följa arbetet på nära håll.

Microservices

Vi vill även gärna förespråka projekt som byggs genom ett tänk på micro-services. En miljö där front-end och back-end blir generiska mot varandra och kan utvecklas var och en för sig men kommunicera genom ett fastställt API.

Projektledning

Våra projektledare håller ordning i leveransen så att allt blir som avtalat och sker i tid.

Vidare fungerar projektledaren som länken mellan beställare och utvecklare för att affärsnytta, teknik och utseende ska få bästa möjliga förutsättningar att samverka.

Open source

Vi förespråkar användandet av Open Source-mjukvara och öppna API:er så långt det är möjligt. Det gör vi då vi tror att det är inom OSS och micro-services som utvecklingen kommer ske snabbast. Vi tror att det kommer fungera som en framtidssäkring av din webb då den kommer bli lättare att bygga vidare på oavsett vem som gör det i nästa steg.

Hosting

En sajt måste fysiskt sparas någonstans för att den ska bli tillgänglig på webben. Detta görs genom att du som kund har en egen webbserver där sajten sedan läggs i väntan på besökare. Har du ingen egen webserver kan vi förutom att utveckla sajten, hjälpa dig med en webbserver så din sida kan göras tillgänglig på webben. I våra hostingavtal ingår även viss löpande förvaltning av sajten.

Ring oss på +46 (0)8 - 452 21 30 eller maila till hireus@weahead.se så kör vi!