Kompetensutveckling

Från nybörjare till junior till senior

Vi ger dig möjlighet att växa som utvecklare

Att vi verkligen älskar webb tar sig uttryck på många olika sätt. Inte minst genom att vi lägger stort engagemang i en utvecklares resa från student till junior till senior front-end-utvecklare.

Stort engagemang i studenter och skolor

Vi arbetar aktivt med att säkra att kommande generationer webbutvecklare besitter samma kunskap inom front-end som vi gör och att de har en gedigen utbildning i bagaget innan de ger sig ut i näringslivet. Det gör vi genom att bl a sitta i ledninggruppen för 2 yrkeshögskolors front-end-utbildningar; Mediainstitutet och Nackademin. Utöver ledningsgruppsarbetet skriver vi kontinuerligt front-end-utbildningsmaterial och har t ex skrivit mycket material för Nackademins populära, tvååriga utbildning “Frontend-utvecklare”.

Tester

Vi arbetar löpande med att testa webbutvecklares (studenter, juniora och seniora) kunskaper inom front-end (HTML, CSS och JavaScript) genom praktiska tester. Testarna får visa prov på logiskt tänkande, kodkunskap, förmåga att improvisera och prioritera, förhålla sig till givna ramar samt hur effektivt hen kan arbeta inom front-end-utveckling.

LIA - Lärande i arbete

I harmoni med vårt engagemang i skolorna har vi även ett aktivt LIA-program. De flesta som gjort sin/sina LIA-perioder här har fått jobb direkt efteråt (i synnerhet de som gått båda och/eller sin andra LIA-period här). Vi uppmanar studenter att ansöka om att få göra sin LIA hos oss och ansöker gör du på vår karriärsida.

Utbildning

Vi håller kontinuerligt interna personalutbildningar i form av föreläsningar och workshops i ämnen som t ex JavaScript, AngularJS, React och Node.JS. När vi utbildar inhouse så gör vi det både för våra egna webbutvecklare och/eller för utomstående (t.ex. föreläsningar/workshops för utvecklare, studenter, meet ups för branschfolk, m.m.) Då brukar vi ses efter jobbet på vårt kontor för en föreläsning följt av givande samtal och diskussioner kring front-end under avslappnade former.

Vill du få chansen att bli exklusivt inbjuden till våra interna front-end-utbildningar? Connecta med oss på vår karriärssida